Your search results

Modele demokracji sprawdzian nowa era

Posted by admin on febbraio 19, 2019
| Senza categoria
| 0

Jest największym zagrożeniem dla demokracji. Jego istotą jest wszechobecność nous wszelkich przejawach życia Społecznego. Państwo Takie posługuje się powszechną indoktrynacją. Usiłuje na tous sposoby wpoić ludziom swoją ideologię poprzez stosowanie propagandy. Władza dodaje się na Mity, historię i ideologię eksponującą cele socjalne i narodowościowe. Władza w państwie totalitarnym skupia się w mains jednej partII. Nie ma podziału władzy, nie ma opozycji. Próbuje się podporządkować obywatela władzy, stode ąc do Tego celu Cały système kontroli policyjnej, często opartej na terrorze. Uniformizuje się Życie Społeczne, ideologię monopolizuje, wprowadza zbiorową odpowiedzialność. Gospodarka jest sterowana centralnie. Była Pierwsza, zapozątkował ją Solon w VI w. p.n.e.

zgodnie z zasadami demokracji ateńskiej Prawo wyborcze przysługiwało dorosłym mężczyznom, którzy ukończyli 20 lat. Musieli być rdzennymi obywatelami Aten. Najważniejsze Jednak było à, że musieli à być Ludzie wolni. W Atenach panowała Demokracja bezpośrednia, co dawało każdemu Prawo osobistego je bezpośredniego uczestnictwa w sprawowaniu władzy. Wpływ na rozwf demokracji burżuazyjnej Mia ł twórca trójpodziału władzy-Monteskilé. Nie Mniejszy Wpływ Mia ł J.J. Rousseau, qui był zwolennikiem wykonywania społecznej jako źródła powstanie państwa. Demokracja burżuazyjna gwarantowała suwerenność NARODU. Władzę sprawowano z woli je przyzwolenia NARODU. Rozwijały się gwarancje Praw Obywatelskich. Zaczęły się pojawiać Takie pojęcia Jak Wolność sumienia, Wolność wyznania, Wolność słowa, nietykalność osobista, równość wobec prawa. Konstytucja Stała się gwarantem i fondements ENTEM porządku publicznego.

Powoli rozpoczynały swoją działalność partie polityczne, jako reprezentanci społeczeństwa. Doszło ne zwiększenia liczby obywateli, którzy byli uprawnieni do głosowania-pojawiło się Prawo wyborcze dla kobiet. Zakres rozszerzony. Z działu “MODELE demokracji”, “Polityczny système RP” i “Kultura, Media, Edukacja”. III. 5. Problemy je zagroźenia Współczesnej demokracji ateńczycy co Roku przeprowadzali głosowanie Zwane ostracyzmem. Na glinianych skorupkach (ostrakonach) obywatele wypisywali Imię jeu Polityka, qui ich Zdaniem zagrażał demokracji.

  • Ricerca Avanzata